За Смартком

Смартком предлага решения и професионални услуги на различните технологични нива на мрежата: оптичен транспорт, интернет протокол, core service applications. Наши клиенти са телеком оператори от цял свят, както и други големи корпоративни клиенти. Вече 30 години Смартком осигурява устойчива бизнес стойност за своите клиенти чрез умно и “по мярка” прилагане на водещите световни технологии.

Интернет технологии

Екипът на направление Интернет Технологии работи по цялостния жизнен цикъл на мрежата, от дизайн до поддръжка, като изгражда сложни, високотехнологични решения в, MPLS, Managed security, Corporate wireless, Carrier internet, Data center and cloud. От 20 години Juniper Networks е стратегически партньор, като портфолиото на направлението се допълва от други водещи вендори.

Месторабота: София

Търговецът ще отговаря за българския пазар и ще:

  • Привлича нови клиенти в ясно определени целеви сегменти
  • Работи с инженерния екип за формулиране на успешно технологично предложение
  • Структурира търговските условия на всяка сделка и води пълното договаряне с клиента
  • Селектира подходящи обществени поръчки и води процеса по кандидатстване
  • Осигурява важна гледна точка за нуждите на клиентите и динамиката на пазара

Търсим да привлечем професионалисти, които:

  • Могат да покажат конкретни пазарни успехи в привличане и работа с големи корпоративни клиенти и увеличаване на оборотите за мрежови решения от водещи вендори като например Cisco Systems
  • Имат богати контакти и изградена репутация в България сред корпоративните клиенти или в публичния сектор (изискват се референции от 2 клиента, готови да споделят своето мнение)
  • Имат необходимите технически умения, за да могат да извличат нуждите на клиентите и да обяснят стойността на предлаганото решение
  • Могат да се впишат в екипа на направлението със своята енергичност, професионални качества, желание за екипна работа и оптимизъм

Интересувате ли се от позицията? Представете се на it_jobs@smartcom.bg.