Благодарим за интереса към AIOps


Mist AI използва комбинация от изкуствен интелект (ИИ) и машинно самообучение, за да подобри качеството на мрежата и за да опрости оперативното управление на безжичния достъп, жичните мрежи и SD-WAN.

Данните постъпват от множество източници, включително точки за достъп, комутатори и защитни стени, за да се получи представа от край до край за качеството на услуга ползвана от потребителя. Тези устройства, под ръководството на Mist AI, управляват мрежата от край до край, като извършват автоматична корелация на събитията, идентифициране на първопричините, операции на Самоуправляваща се Мрежа™, осигуряване на мрежата, проактивно устяновяване на аномалии, и още.

Juniper използва Mist AI и за предоставяне на клиентска поддръжка от ново поколение. Тя се базира на Marvis, първият в индустрията виртуален мрежови асистент базиран на ИИ, който предоставя подробна информация и насоки на ИТ екипите чрез разговорен интерфейс.

С Mist AI компаниите спестяват време и пари с по-бързо разрешаване на проблемите. Потребителите са облагодетелствани от мрежова инфраструктура, която е по-предсказуема, по-надеждна и по-измерима.

Полезни материали

Как да изберем ИИ за корпоративната мрежа

pdf17.png

To download this document, please fill out the form below.

Как да внедрим, стъпка по стъпка, ИИ в корпоративната мрежа

pdf17.png

To download this document, please fill out the form below.

Вижте как работи Marvis - интелигентният разговорен интерфейс на Mist AI

Свържете се с нас за повече информация

контакти