Интернет решения и мрежова интеграция


50 години са били необходими на интернет протокола (IP), за да стане най-популярния език на Земята. Всички нови телекомуникационни технологии се проектират, базирайки се на него. 

Експертите на Смартком са натрупали опит от няколко поколения IP технологии. Предлагаме решения, с които нашите клиенти посрещат нарастващото търсене на нови интернет услуги и приложения.

КИБЕРСИГУРНОСТ

Защитни стени с висок капацитет на трафика и интегрирана информационна система с актуалните опасности в мрежата. Маршрутизация на база приложение.

Zero trust подход при изграждане на системите за сигурност на мрежите.

SASE визия.

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

Не само сигурен и надежден Wi-Fi, а и модерно, интелигентно управление от облака.

Богата аналитичност за разположението на потребителите и за работата на мрежата.

Самодиагностика и самокорекция.

SD-WAN

Иновативен рутер на база сесия. Надгражда софтуерно-дефинирания подход като елиминира 30-50% от разходите за тунели и осигурява детайлна информация за работата на самите потребителски приложения.

ИИ управление от Mist AI.

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ И КЛОНОВЕ

Легендарните рутери и комутатори на Juniper Networks, които направиха достъпни за всяка компания иновациите, които преди се ползваха само от телеком операторите.

Днес мрежата е критичен фактор за успеха на всяка компания.

ЗА ОПЕРАТОРИ

IP и Ethernet мрежи с неограничен мащаб и минимален разход на бит.

Високоскоростна и интелигентна периферна мрежа.

Специализирана свързаност за дейта центрове и гъвкаво оркестриране на техните ресурси.

Научете повече за мрежовите решения

контакти

Смартком започна да изгражда мрежи в телеком компании преди повече от 25 години. Ние знаем как да правим мрежи от операторски клас относно мащанируемост, функционалност и надеждност. Обичаме да бъдем работим с върховите мрежови технологии и не се притесняваме от стриктни договори за ниво на обслужване. Независимо какви са специфичните предизвикателства на Вашия проект, ние сме се научили да прилагаме два водещи принципа, за да осигурим последващ бизнес от клиентите ни:

  • Решавай проблемите с нестандартно мислене, комбинирайки опит и креативност
  • Мрежови дизайн, който е съобразен с цялостния разход за експлоатация на мрежовото решение през целия му полезен живот

Смартком изпълнява всички типични фази от жизнения цикъл на мрежата. В зависимост от обхвата на проекта, той включва поне една от следните стъпки:

cr2.pngcr2.png

Научете повече за професионалните услуги за интеграция на мрежи

КОНТАКТИ